Đàn ông Việt cũng có thể cưng chiều và chăm lo vợ con... - Minh họa: kienthuc.net.vn

ĐÀN ÔNG VIỆT Ở TÂY

 21:06 31/01/2017

(NCTG) “Đàn ông Việt không hề tệ, cũng không quá gia trưởng như người ta cứ gán cho họ. Chỉ cần họ không bị các bà mẹ, các bà cô, các bà dì, và toàn xã hội ép họ phải gia trưởng như khi họ ở Việt Nam, để họ tự do cưng chiều vợ con, thì họ khá là tuyệt đấy ạ!”.