Bắt buộc có bình chữa cháy đối với xe hơi cá nhân ở Việt Nam có phù hợp với điều kiện thực tế? - Minh họa: laodong.com

BÌNH CHỮA CHÁY TRÊN Ô TÔ CÓ THẬT SỰ CẦN THIẾT?

 19:38 09/01/2016

(NCTG) “Những bất cập của Thông tư 57 vượt quá những hữu ích mang tính phỏng đoán mà nó mang lại”.