Hình thức “phong tỏa” đặc biệt - Ảnh: Gyömbér Ákos

ÁRKÁD: BỊT KÍN NHÀ HÀNG VÌ KHÔNG TRẢ ĐƯỢC CHI PHÍ

 00:30 04/02/2021

(NCTG) Trung tâm mua sắm Árkád ở Budapest đã xung đột gay gắt với một nhà hàng, do chủ sở hữu không thể trả tiền thuê vì tình hình dịch bệnh kéo dài, và đáp lại, nhà hàng đã bị “phong tỏa” theo cách khó ngờ!