CUỘC VẬN ĐỘNG DỊCH THƠ HUNGARY DO BÁO NCTG TỔ CHỨC

CUỘC VẬN ĐỘNG DỊCH THƠ HUNGARY DO BÁO NCTG TỔ CHỨC

     26/06/2007 10:16:00 PM  

(NCTG) Hungary là một quốc gia có nền văn học phát triển, thời kỳ nào cũng có những tác phẩm và những tác gia tầm thế giới; nước này đã có một giải Nobel Văn chương và không ít đề cử Nobel về văn học. Ấy vậy mà nền văn học ấy chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam: có chăng, chỉ mới ở tầm trên dưới mươi đầu sách (không hẳn tiêu biểu) được dịch và xuất bản trong vòng hơn nửa thế kỷ nay, kể từ khi hai nước Việt - Hung bắt đầu có mối quan hệ chính thức.