HỎI VÀ ĐÁP VỀ ÁN TỬ HÌNH

HỎI VÀ ĐÁP VỀ ÁN TỬ HÌNH

 11:17 07/08/2013

(NCTG) Trong thực tế cuộc sống, có những cái đã xảy ra và không thể bù đắp được, chẳng hạn chuyện một người đã bị sát hại. Cách xử lý ra sao với thủ phạm, tất nhiên phụ thuộc vào hoàn cảnh và “những yếu tố đặc thù” của từng nước, nhưng cũng nói lên cái “tầm” của một quốc gia, một dân tộc...