Sổ tay NCTG: TÔN VÂN ANH

Sổ tay NCTG: TÔN VÂN ANH

 22:09 15/11/2014

(NCTG) Ngày mai, Chủ nhật, lần đầu tiên NCTG có một CTV ra tranh cử trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương ở nơi “đương sự” sinh sống: đó là Tôn Vân Anh (TVA).