Thi sĩ Szőcs Géza (1953-2020) - Ảnh: Mónus Márton (MTI)

CHỦ TỊCH VĂN BÚT HUNGARY QUA ĐỜI VÌ COVID-19

 05:02 06/11/2020

(NCTG) Thi sĩ, nhà hoạt động chính trị và văn hóa Szőcs Géza, hiện là cố vấn chính của Thủ tướng Orbán Viktor trong các vấn đề văn hóa, đã qua đời vào tối hôm nay, 5-11, thọ 67 tuổi, theo thông báo của Văn bút Hungary (Magyar PEN Club) mà ông giữ cương vị chủ tịch.