Székely Éva, ngôi sao của thể thao Hungary

THUA CUỘC, VẪN CÓ THỂ TỰ HÀO

 22:22 14/07/2006

(NCTG) "Kẻ thua trận cũng có thể tự hào, ngẩng cao đầu...".