Một “hiệp sĩ” (áo xanh, ngồi giữa) hành hiệp “giải cứu” dưa hấu: rất quý, nhưng trách nhiệm chính quyền, nhà nước ở đâu? - Ảnh: motthegioi.vn

test bài viết

 10:24 27/05/2015

test đếm số lượng người đọc