Đấu tranh, xuống đường, bày tỏ qua điểm chính trị là điều rất tự nhiên đối với giới trẻ Châu Âu

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN HỌC TRÒ

 20:30 13/02/2021

(NCTG) “Khai dân trí chính là mấu chốt của xã hội Việt Nam. Mong lắm thay, tuổi trẻ Việt Nam một ngày nào đó cũng tự “cởi trói” và dám đương đầu với mọi thử thách của lịch sử và thời đại, như tuổi trẻ của bao miền đất Tự do trên trái đất này!”.

Rất đông cư dân Hoa Kỳ ủng hộ cho ứng viên này, là vì họ “dân trí thấp”? - Ảnh: huffingtonpost.com

NGHĨ VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN TRÍ

 15:19 22/10/2016

(NCTG) “Dân trí” là một khái niệm xem chừng chỉ có giá trị thực tiễn cho các cao nhân muốn đổ thừa, trốn tránh trách nhiệm và sự bế tắc của họ lên đầu quần chúng với ngôn ngữ hàn lâm.