Từ thiện là tốt nhưng cũng cần sự cân nhắc - Minh họa: vietnamnet.vn

LÒNG TỐT, SỰ GIÚP ĐỠ, BAN ƠN VÀ LÀM PHIỀN, QUẤY RỐI, XÚC PHẠM

 02:55 09/07/2017

(NCTG) “Trước khi thể hiện lòng tốt với ai, bất kể bằng lời nói hay vật chất, tôi nghĩ rằng bạn nên xin phép, nên hỏi ý kiến, nên cân nhắc và thận trọng”.