Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BA LAN CẮT GIẢM LƯƠNG HƯU CÁC CỰU NHÂN VIÊN MẬT VỤ CỘNG SẢN

(NCTG) Tổng thống Andrzej Duda vừa phê chuẩn một số đạo luật có liên quan vào hôm thứ Sáu 30-12-2016 vừa rồi, cho phép giảm lương hưu của khoảng 32 ngàn cựu nhân viên mật vụ cộng sản nước này xuống mức lương hưu trung bình, kể từ 1-10 năm nay.
Minh họa: Internet
Đạo luật giảm lương hưu này ứng với những người trong khoảng thời gian từ năm 1944 tới năm 1990 đã làm việc trong các cơ quan an ninh nội địa, phản gián, trinh thám, các cựu thành viên công an mật, một bộ phận các nhân viên biên phòng, giáo viên và học viên các trường võ bị có quan hệ hợp tác với cơ quan an ninh quốc gia.

Đáp ứng yêu cầu của phe đối lập, trong một số trường hợp rất đặc biệt, Bộ trưởng Nội vụ có thể ra quyết định miễn trừ đối với những người “chỉ phục vụ trong khoảng thời gian ngắn” trong thời kỳ thay đổi thể chế 1989, hoặc những ai “đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hợp thức, quên mình” theo những luật định thời đó.

Lý do là bởi vì, có những người dù làm trong bộ máy, nhưng không hợp tác với thể chế cộng sản và hoạt động của họ về căn bản và để phục vụ nền an ninh của nước Ba Lan độc lập, và phe đối lập cho rằng đạo luật mới không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ trong những năm cuối đời.

Đây không phải lần đầu mà “sổ hưu” của các cựu thành viên cơ quan công lực và an ninh cộng sản Ba Lan bị ảnh hưởng bởi những đạo luật cắt giảm. Năm 2009, theo đề xuất của Cương lĩnh Công dân, đảng cầm quyền lúc đó, một đạo luật cũng đã được thông qua cho phép cắt giảm lương hưu các cựu sĩ quan mật vụ.

Hiện tại, mức lương hưu trung bình ở Ba Lan là chừng 2.000 Zloty (460 Euro). Trong số các sĩ quan an ninh quốc gia Ba Lan thời cộng sản, có khoảng 100 người có mức lương hưu 9-12.000 Zloty, 1.000 người có lương hưu 6-9.000 Zloty, 8.000 người có lương hưu 3-6.000 Zloty. Đạo luật mới giảm mức lương của họ xuống mức trung bình, “tiết kiệm” cho ngân sách quốc gia khoảng 546 triệu Zloty hàng năm.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu