Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỰ DO VÀ ÁI TÌNH DƯỚI CON MẮT PETŐFI SÁNDOR

TỰ DO VÀ ÁI TÌNH

Tự do và ái tình
Vì các người ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi hiến cả đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái.

SZABADSÁG, SZERELEM!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

(Pest, ngày 1-1-1847)

Tượng Petőfi tại Budapest, trên quảng trường mang tên ông - Bức tượng được dựng bởi sự đề xuất và chi phí của nghệ sĩ vĩ cầm Reményi Ede

Tác giả bài viết: NCTG