Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


QUỐC HỘI HUNGARY KHÔNG BỊ GIẢI TÁN

(NCTG) Đó là kết quả cuộc bỏ phiếu vào chiều thứ Hai qua, khi tổng số các dân biểu đồng tình giải tán Quốc hội Hungary không đủ con số quá bán.

Phe đối lập không "hạ bệ" được thủ tướng Gyurcsány Ferenc

Trong gần 20 năm kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, chưa bao giờ vấn đề giải tán Quốc hội Hung lại được đặt ra như trong vài ngày qua. Viện cớ nội các Hung - đặt dưới quyền Đảng Xã hội MSZP chiếm thiểu số trong Quốc hội - đã không hoàn thành được nhiệm vụ và bị vô hiệu hóa trong thời gian qua, tuần trước, việc giải tán Quốc hội đã được hai đảng đối lập Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ và Diễn đàn Dân chủ MDF đề xuất, coi đó là giải pháp tối ưu khiến nước Hung vượt qua tình trạng hỗn loạn hiện tại.

Thứ Tư tuần trước, phó chủ tịch MDF Hock Zoltán đã thỏa thuận với lãnh đạo các đảng đối lập FIDESZ (ông Varga Mihály, phó chủ tịch) và KDNP (ông Latorczai János, chủ tịch Ủy ban Quốc gia), để đưa ra một dự thảo nghị quyết nhằm giải tán Quốc hội với thời hạn là ngày 30-9 tới.

Ngay Văn phòng Quốc hội Hungary cũng gặp phải chút bối rối khi họ không biết phải có sự đồng tình của đa số tuyệt đối (hai phần ba số dân biểu), hay chỉ cần đa số đơn thuần (50% + 1 dân biểu) là có thể khiến Quốc hội phải tự giải thể, nhưng cuối cùng, giải pháp thứ hai đã được thống nhất.

Tuy nhiên, chiều thứ Hai qua, trong cuộc bỏ phiếu, con số các dân biểu đồng tình việc giải thể Quốc hội (171) vẫn ít hơn lượng dân biểu không tán thành (204), do đó thử nghiệm "hạ bệ" nội các Hungary và thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã thất bại.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]