Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY MUỐN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC

(NCTG) Vào năm 2012-2013, Hungary sẽ nộp đơn xin làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) - đó là phát biểu tại buổi thuyết giảng ở Budapest của Viện Hàm lâm LHQ, do Hội LHQ Hungary tổ chức.

Bà Horváthné Fekszi Márta, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary, cho biết: Hungary ngày càng tham gia tích cực trong các hoạt động của nhiều tổ chức LHQ, vì vậy, ngày càng có nhiều đại diện tại New York, Geneva, Vienna, Roma và Paris. Bà cũng nói thêm rằng, ngoài việc xin ghế thảnh viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Hungary cũng muốn tham dự Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Viện sĩ Simai Mihály, chủ tịch Hội LHQ Hungary, thì cho rằng nói chung, các nước nghèo cần thiết đến LHQ hơn, nhưng các quốc gia "bậc trung" ở Châu Âu cũng có thể sử dụng LHQ với mục tiêu đưa tiếng nói của mình vào những quyết định lớn.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]