Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HẠN CUỐI CHO TIỀN GIẤY MỆNH GIÁ 500 FORINT LOẠI CŨ

(NCTG) Tiền giấy mệnh giá 500 Forint loại cũ, được phát hành trước năm 2018, chỉ có thể sử dụng cho tới hạn cuối là ngày 31-10-2019, theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Hungary.
Tiền giấy 500 Forint loại cũ
Điều này có nghĩa là kể từ ngày 1-11-2019 trở đi, chỉ có thể dùng loại tiền mới, được sản xuất từ tháng 2/2019 trở đi, vì các thương gia không còn có bổn phận phải nhận tiền cũ.

Kể từ khi loại tiền mới (500 Forint) được phát hành và tiền cũ bị thu hồi, tính đến cuối tháng 9/2019, đã có hơn 60% tiền mặt mệnh giá 500 Forint được đổi sang loại mới trong lưu thông tiền mặt.
 
Tiền giấy 10.000 Forint loại cũ
Tiền giấy 10.000 Forint loại cũ

Cũng tương tự như vậy, kể từ ngày 1-1-2020 trở đi, chỉ có thể sử dụng tiền giấy mệnh giá 10.000 Forint loại mới: loại cũ (phát hành trước 2014) cũng được Ngân hàng Nhà nước Hungary thu hồi.

Tuy nhiên, cần biết rằng, tiền cũ như vậy không phải là trở nên vô giá trị: có thể đổi sang tiền mới tại tất cả các ngân hàng và cơ sở bưu chính trong vòng 3 năm, và tại Ngân hàng Nhà nước Hungary trong vòng... 20 năm nữa.

Tác giả bài viết: NCTG