Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỈ THỊ NỘI BỘ CỦA CẢNH SÁT CŨNG LÀ DỮ LIỆU CÔNG KHAI!

(NCTG) Đó là phán quyết của Tòa án Thủ đô Budapest trong vụ án do Hiệp hội vì các quyền tự do (TASZ) khởi kiện Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK). Quyết định này buộc cảnh sát Hungary phải công bố những "chỉ thị nội bộ" hạn chế quyền hạn của công dân.

Cách đây 2 năm, sau những cuộc đụng độ ngoài đường phố giữa cảnh sát và một số nhóm cực đoan, khi cảnh sát Hung đã "quá tay" trong nhiều trường hợp với "lương dân", TASZ đã lên tiếng chất vấn về tính hợp pháp của một số "biện pháp hành xử" của cảnh sát.

Khi đó, ORFK viện cớ "đây là những chỉ thị nội bộ của ngành Cảnh sát". Để trả lời, Hiệp hội vì các quyền tự do đề nghị ORFK phải công bố các quyết định đó vì theo họ, công dân có quyền hiến định là tìm hiểu những điều khoản mà căn cứ vào đó, nhà chức trách có thể hạn chế quyền lợi của họ. Cảnh sát đã phải trao cho TASZ vài trăm quyết định nội bộ của họ (tỉ lệ 90%), nhưng đây là những quyết định mang tính công khai; còn 27 quyết định bị "giấu kín": ORFK viện cớ nếu đưa ra trước công luận, những lợi ích phòng chống tội phạm sẽ bị xâm hại. Vì lý do này, đầu năm 2007, TASZ đã khởi kiện ORFK trên tòa.

Phán quyết của Tòa án Thủ đô nhấn mạnh: trong số 27 chỉ thị kể trên, có 15 chỉ thị mà ORFK không cần công bố, vì có liên quan đến chống khủng bố, đến việc điều động các lực lượng cảnh sát, đến những cái chết "bất đắc kỳ tử" hoặc bảo vệ nhân chứng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]