Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHI CHO QUẢNG CÁO GIẢM GẦN 20% TRONG NĂM QUA

(NCTG) Tổng chi tiêu ròng cho hoạt động quảng cáo ở Hungary giảm 19,2% trong năm 2009: Ước tính các nhà quảng cáo chi khoảng 162 tỷ Ft (609,48 triệu Euro) so với 200,6 tỷ Ft năm 2008.

Theo bà Skriba Judit - thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo Hungary (MRSz) - chi cho quảng cáo tăng ổn định trong vòng 10 năm qua, tuy nhiên, tới năm 2009 thì xu hướng này đã bị chững lại, chủ yếu do hậu quả của khủng hoảng kinh tế.

Riêng trong lĩnh vực truyền thông, bà Judit cho biết quảng cáo trên đài phát thanh giảm 30,1% trong năm 2009, trong khi quảng cáo ở nơi công cộng giảm 29,7%, quảng cáo trên báo in giảm 27,8%, quảng cáo truyền hình trượt dài 16,5% riêng năm ngoái.

Tuy nhiên, quảng cáo trên Internet lại tăng 6,9% cùng kỳ, quảng cáo tại rạp chiếu phim tăng 8,1%.

Bà Judit cho biết, năm 2009, chi phí cho quảng cáo truyền hình chiếm 40,4% tổng chi cho tất cả các loại hình quảng cáo. Tỷ lệ này đối với báo in là 30,9%. Hai phần ba số chuyên gia được hỏi ý kiến dự đoán năm nay, chi cho quảng cáo truyền hình còn giảm nhiều nữa. Đại đa số chuyên gia cho rằng cả quảng cáo trên đài phát thanh lẫn báo in cũng sẽ đều sụt giảm.

Tác giả bài viết: Hoàng Thư