Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bạn có biết: CÁC THỦ LĨNH QUYỀN LỰC CỦA HUNGARY

(NCTG) Nếu như ở Việt Nam có “Tứ trụ triều đình” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội) thì tại Hungary cũng có khái niệm những nhân vật được gọi bằng cái tên “közjogi méltóságok”, hiểu theo nghĩa những thủ lĩnh quyền lực chính yếu của đất nước, và các vị này được bảo vệ một cách đặc biệt.
15 thẩm phán của Tòa Bảo hiến, những “lính canh” bảo vệ Hiến pháp của nước Hung

15 thẩm phán của Tòa Bảo hiến, những “lính canh” bảo vệ Hiến pháp của nước Hung

Không có một văn bản pháp quy nào quy định về chuyện này, tuy nhiên báo chí và công luận thường thống nhất rằng, theo thứ tự, đây là 5 nhân vật quyền lực nhất của nước Hung trong thời điểm hiện tại:

1. Tổng thống (Magyarország köztársasági elnöke - Áder János)

2. Chủ tịch Quốc hội (az Országgyűlés elnöke - Kövér László)

3. Thủ tướng (Magyarország miniszterelnöke - Orbán Viktor)

4. Chánh án Tòa án Hiến pháp (a magyar Alkotmánybíróság elnöke - TS. Súlyok Tamás)

5. Chánh án Tòa án Tối cao (Kúria) (a Kúria elnöke - GS. TS. Darák Péter)

Ngoài ra, các vị sau đây cũng được đưa vào danh sách những cá nhân có quyền lực tại Hungary:

1. Các ĐBQH (az országgyűlési képviselők - 199 vị)

2. Thanh tra giám sát các quyền cơ bản (alapvető jogok biztosa hoặc ombudsman - Székely László)

3. Tổng Kiếm toán Nhà nước (az Állami Számvevőszék elnöke - Domokos László )

4. Công tố viên trưởng (a legfőbb ügyész - TS. Polt Péter)

5. Chủ tịch Hội đồng Truyền thông (a Médiatanács elnöke - Karas Monika)

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh