Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT SỐ HỌA PHẨM CỦA NIKO PIROSMANI (1862-1918)

Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili, 1862-1918), danh họa tự học người Gruzia (Georgia), chàng họa sĩ trong câu chuyện cảm động của "Triệu bông hồng"

Tác giả bài viết: Nguồn ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Georgia