Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm ảnh THẾ GIỚI BĂNG TUYẾT

(NCTG) Đầu tháng 1-2008, Liên hoan Tượng đắp bằng tuyết và băng Quốc tế đã được tổ chức tại Trung Quốc.

Chùm ảnh của AFP:


Tác giả bài viết: NCTG