Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ẢNH CỦA NGÀY 28-8-2007

Cảnh nguyệt thực tại Sydney, chụp hồi 20 giờ 45 phút ngày 28-8-2007

Tác giả bài viết: Ảnh: Ian Dukes, từ Sydney