Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ẢNH CỦA NGÀY 11-9-2007

Lễ tưởng niệm các nạn nhân cuộc khủng bố ngày 11-9-2001 tại New York

Tác giả bài viết: Ảnh: Justin Lane (AFP)