Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tư vấn Ngoại kiều: NHỮNG ĐIỀU BÀ CON CẦN BIẾT (3)

(NCTG) Loại bài về Luật Ngoại kiều do Nguyễn Khánh Dung tổng hợp.

Kỳ thứ nhấtthứ hai

Châu Âu không ngăn cách: biên giới quốc gia giữa Hòa Lan (trái) và Bỉ (phải)

Kỳ thứ ba

* Các loại thị thực quá 3 tháng

Theo khoản 1 và 2, điều 14 bộ Luật II/2007, có 3 loại thị thực quá 3 tháng:

• Thị thực cư trú (tartózkodási vízum): có 2 loại, cho phép xuất, nhập cảnh một hoặc nhiều lần. Người có loại thị thực này có thể  ở Hung trên 3 tháng, nhưng visa chỉ có giá trị nhiều nhất trong vòng 1 năm.

• Thị thực cho người lao động theo thời vụ (szezonális munkavállalási vízum): có 2 loại, cho phép xuất, nhập cảnh Hungary một hoặc nhiều lần. Người có loại thị thực này có thể cư trú ở Hung trên 3 tháng, nhưng không quá 6 tháng, và cũng chỉ có giá trị nhiều nhất trong vòng 1 năm.

• Thị thực quốc gia (nemzeti vízum): người mang thị thực này được phép xuất, nhập cảnh Hungary nhiều lần và cư trú tại Hung trên 3 tháng. Loại thị thực này có giá trị nhiều nhất là 5 năm.

* Thẻ cư trú

Người có thị thực loại thị thực cư trú và thị thực quốc gia có thể xin thẻ cư trú sau khi thị thực hết hạn. Thẻ cư trú này có giá trị nhiều nhất là 2 năm, và có thể gia hạn mỗi lần thêm 2 năm.

Theo khoản 1, điều 13 bộ Luật II/2007, những công dân nước ngoài hội tụ những điều kiện sau đây có thể xin thẻ cư trú:

• Có giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu, thị thực, thẻ định cư, cư trú…)

• Có quyền đi lại

• Chứng minh được lý do xin cư trú (tartózkodási cél)

• Có nơi cư trú (lakhatás)

• Chứng minh được điều kiện kinh tế phù hợp cho việc cư trú

• Có bảo hiểm sức khỏe

• Không bị trục xuất, cũng như không phải là đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hungary

• Không bị mắc các bệnh lây nhiễm

Trong một dịp sau, NCTG sẽ đề cập chi tiết tới các dạng cư trú người thuộc quốc gia thứ ba có thể xin tại Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Khánh Dung tổng hợp – Còn tiếp