Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÔNG BÁO HOÃN HỌP

Do những trục trặc kỹ thuật,

Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary

BÁO HOÃN

Cuộc sinh hoạt đã đăng trên báo,

vào một thời điểm sẽ thông báo sau!

Chân thành xin lỗi toàn thể hội viênđộc giả Báo!

Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary

Tác giả bài viết: Chủ tịch Nguyễn Kim Anh